مرکز تخصصی پرستاری بهداشتی درمانی زاهد با کادری مجرب آماده خدمات به شما عزیزان می باشد

خدمات ما بشرح ذیل می باشد

ارائه مراقبت پیشرفته زخم بستر – زخم سوختگی – زخم دیابتی – زخم عفونی و ارتوپدی و سایر خدمات درمانی در منزل