ما در مرکز تخصصی پرستاری بهداشتی درمانی زاهد ارائه دهنده مراقبت های پیشرفته زخم بستر – زخم سوختگی – زخم دیابتی – زخم عفونی و ارتوپدی و سایر خدمات درمانی در منزل هستیم .

با ما تماس حاصل فرمایید